Χρηματοδότηση Jessica

Η πρωτοβουλία JESSICA αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Νέα & Ανακοινώσεις

06.04.20

Έργο ΣΔΙΤ με συνολικό κόστος επένδυσης 58,5εκ.ευρώ. Το αντικέιμενο της σύμπραξης αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία...

06.04.20

Εργο ΣΔΙΤ με συνολικό κόστος επένδυσης 105,4 εκ.ευρώ. Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή & τεχνική...

Subscribe to ΣΔΙΤ RSS