Αρχική >> Τομείς Ιδεών >> Τουρισμός

Τουρισμός

Αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που έχει ο τομέας του τουρισμού στην οικονομία μας, η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ προτίθεται να εξετάσει και να προωθήσει ανταποδοτικά έργα δημιουργίας ή αναβάθμισης τουριστικών υποδομών σε όλη την Ελλάδα.