Αρχική >> Τομείς Ιδεών >> Περιβάλλον - Απορρίμματα

Περιβάλλον - Απορρίμματα

Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ προωθεί δυναμικά έργα στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων σε όλη την Ελλάδα. Στόχος είναι η αξιοποίηση κοινοτικών πόρων σε έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης αποβλήτων και άλλα περιβαλλοντικά έργα.