Αρχική >> Πληροφόρηση >> ΣΔΙΤ >> Διεθνείς Δράσεις

Διεθνείς Δράσεις

 

  • Συνεχής συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την εξασφάλιση επιπλέον χρηματοδότησης σε έργα ΣΔΙΤ με έντονα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.
  • Στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεχνογνωσίας σε θέματα ΣΔΙΤ (EPEC).
  • Συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, με στόχο την Ανάπτυξη Δικτύου Συνεργασίας και Διάχυσης Τεχνογνωσίας για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, στην περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου.
  • Συμμετοχή σε δύο διαδοχικά Προγράμματα Διδυμοποίησης στην Κροατία, με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας στον τομέα των ΣΔΙΤ.
  • Διμερής υποστήριξη και ανταλλαγή τεχνογνωσίας με αντιπροσώπους αναδυόμενων αγορών ΣΔΙΤ, όπως την Αίγυπτο, Ιορδανία, Βοσνία, Βουλγαρία, Λετονία, Κύπρο, Ουκρανία και Ινδονησία.