Αρχική >> Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

01.03.2007

Το αντικείμενο της σύμπραξης για την ανέγερση κτιρίου Διοικητηρίου για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορίνθου (ΝΑΚ) αφορά στη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη συντήρηση, την τεχνική διαχείριση και ασφάλιση των κτιριακών υποδομών, με Αναθέτουσα Αρχή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορίνθου.

Το νέο Διοικητήριο θα καλύψει τις ανάγκες...

01.03.2007

Το αντικείμενο της σύμπραξης για την ανέγερση Διοικητηρίου για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων (ΝΑΤ) αφορά στη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη συντήρηση, την τεχνική διαχείριση και ασφάλιση των κτιριακών υποδομών, με Αναθέτουσα Αρχή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων.

Το νέο Διοικητήριο θα καλύψει τις ανάγκες όλων των...

01.03.2007

Το αντικείμενο της σύμπραξης για την ανέγερση κτιρίου Διοικητηρίου για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας (ΝΑΑ) αφορά στη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη συντήρηση, την τεχνική διαχείριση και την ασφάλιση των κτιριακών υποδομών, με Αναθέτουσα Αρχή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας.

Το νέο Διοικητήριο θα στεγάσει τις ανάγκες...

01.03.2007

Το αντικείμενο της σύμπραξης για την ανέγερση Διοικητηρίου για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας αφορά στη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη συντήρηση, την τεχνική διαχείριση και ασφάλιση των κτιριακών υποδομών, με Αναθέτουσα Αρχή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας.

Το νέο Διοικητήριο θα στεγάσει τις ανάγκες Διευθύνσεων...

01.03.2007


Το αντικείμενο της σύμπραξης για την υλοποίηση 11 νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας αφορά στη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη συντήρηση, την ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη και ασφάλιση των κτιριακών τους υποδομών.

Οι κτιριακές αυτές υποδομές αφορούν 5 Αστυνομικές Διευθύνσεις [Πειραιώς, Ημαθίας (...

01.03.2007

Το αντικείμενο της σύμπραξης για την υλοποίηση του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης αφορά στη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη συντήρηση, την τεχνική διαχείριση (καθαριότητα, ιματισμός, διαχείριση απορριμμάτων και νοσοκομειακών αποβλήτων, σίτιση) και φύλαξη του κτιρίου, καθώς και την παροχή του απαραίτητου ιατρικού και...

01.03.2007

Συνεδρίασε σήμερα η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη ως Προέδρου, του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Π. Παυλόπουλου, του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα, του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δ....

01.03.2007

Το αντικείμενο της σύμπραξης για την υλοποίηση του νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης αφορά στη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη συντήρηση, την τεχνική διαχείριση (καθαριότητα, ιματισμός, διαχείριση απορριμμάτων και νοσοκομειακών αποβλήτων, σίτιση), ασφάλιση  και φύλαξη του κτιρίου, καθώς και την παροχή του απαραίτητου...

01.03.2007

Το αντικείμενο της σύμπραξης για την υλοποίηση του νέου κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας αφορά στη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη συντήρηση, την τεχνική διαχείριση (καθαριότητα, ιματισμός, διαχείριση απορριμμάτων και νοσοκομειακών αποβλήτων, διαχείριση χώρων στάθμευσης, σίτιση), ασφάλιση και φύλαξη του κτιρίου, καθώς και...

01.03.2007

Συνεδρίασε σήμερα η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη ως Προέδρου, του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Π. Παυλόπουλου, του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα, του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δ...

Σελίδες