Αρχική >> Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

02.08.2007

Το αντικείμενο της Σύμπραξης για την υλοποίηση υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδομών, με σκοπό την πλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από τις Κοινοτικές Οδηγίες σχετικά...

02.08.2007

Το αντικείμενο της Σύμπραξης για την υλοποίηση του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Βορείου Ελλάδας αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση, την παροχή του απαραίτητου ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, περιλαμβανομένης της αντικατάστασης και συντήρησής του, καθώς και στην εμπορική εκμετάλλευση...

02.08.2007

Το αντικείμενο της Σύμπραξης για την υλοποίηση των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη, ασφάλιση και εμπορική εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων και χώρων στάθμευσης των κτιριακών εγκαταστάσεων, για τη στέγαση των υπηρεσιών...

02.08.2007

Συνεδρίασε σήμερα η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη ως Προέδρου, του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Π. Παυλόπουλου, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Θ. Ξανθόπουλου, του...

26.07.2007

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Πέμπτη 26 Ιουλίου 2007, στα γραφεία του ΟΣΚ Α.Ε. η διαδικασία υποβολής προσφορών στον Ανοιχτό Διαγωνισμό για την επιλογή συμβούλου για την υλοποίηση 23 νέων σχολικών κτιρίων στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων. Τα σχήματα που κατέθεσαν προσφορά είναι τα ακόλουθα:...

24.07.2007

Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Φακέλων Προσφοράς


Ανακοινώνουμε ότι, δυνάμει της από 24 Ιουλίου 2007 και υπ' αριθ. πρωτ. 32805 413/ΕΓΣΔΙΤ, απόφασης του κ. Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής φακέλλων προσφοράς στο δημόσιο ανοικτό...

12.07.2007

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Πέμπτη 12 Ιουλίου 2007, στα γραφεία της ΚΕΔ  Α.Ε. η διαδικασία υποβολής προσφορών στον Ανοιχτό Διαγωνισμό για την επιλογή τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΛ.ΑΣ. με Σ.Δ.Ι.Τ. Τα σχήματα που κατέθεσαν προσφορά είναι τα ακόλουθα, με χρονική σειρά προτεραιότητας υποβολής της πρότασής τους:...

12.07.2007

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Πέμπτη 12 Ιουλίου 2007, στα γραφεία της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. η διαδικασία υποβολής προσφορών στον Ανοιχτό Διαγωνισμό για την επιλογή συμβούλου για την υλοποίηση (α) Παιδιατρικού και (β) νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Τα σχήματα που κατέθεσαν προσφορά είναι τα ακόλουθα, με χρονική...

Σελίδες