Αρχική >> Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

28.11.2007

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της μελέτης κατασκευής, χρηματοδότησης, συντήρησης και ασφάλισης (τεχνική διαχείριση) κτιρίων διοίκησης και σχολών σε πέντε πόλεις της Πελοποννήσου (Τρίπολη, Καλαμάτα, Σπάρτη, Ναύπλιο, Κόρινθο) μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) διενεργεί Διαγνωστική Έρευνα...

05.11.2007

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2007, στα γραφεία της ΕΓΣΔΙΤ η διαδικασία υποβολής προσφορών για τους πρόχειρους δημόσιους διαγωνισμόυς σε μία φάση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών - Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ για την επιλογή Τεχνικού και Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την Υλοποίηση Κτιρίων Στέγασης Δημόσιων Υπηρεσιών με ΣΔΙΤ....

25.10.2007


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υποβλήθηκαν σήμερα οι Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α' Φάσης του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Κλειστή Διαδικασία για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο ''Χρηματοδότηση, μελέτη, μετασκευή, ανακατασκευή και τεχνική διαχείριση Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου και του...

25.10.2007

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2007, στα γραφεία της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. η διαδικασία υποβολής προσφορών για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή συμβούλου για την υλοποίηση του νέου Γενικού Νοσοκομείου Πρεβέζης με με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα». .

Τα σχήματα που κατέθεσαν προσφορά για το διαγωνισμό του Συμβούλου...

10.10.2007

Επταήμερη (7) παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο ''Μελέτη, Χρηματοδότηση, Μετασκευή, Ανακατασκευή, Τεχνική Διαχείριση και εν γένει συντήρηση Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού επί των υφισταμένων εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου...

04.10.2007

Σε σχέση με την εν θέματι προκήρυξη σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1433/150/3.10.2007 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε , παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών για είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες.

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 25.10.2007 και ώρα 12:00 με τους ίδιους ακριβώς όρους της διακήρυξης, αντί της...

Σελίδες