Αρχική >> Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

31.12.2012

Υποβλήθηκαν την Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012, οι δεσμευτικές προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ», με αναθέτουσα αρχή την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ) ΑΕ.

Οι τρείς (3) υποψήφιοι...

27.12.2012

Με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) απορρίφθηκαν στο σύνολό τους οι αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν υποψήφιοι κατά της απόφασης προεπιλογής για το έργο "Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών με ΣΔΙΤ".

Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι κατά την Α' Φάση του διαγωνισμού είναι οι:

  1. Ένωση...
18.12.2012

Με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) απορρίφθηκαν στο σύνολό τους οι αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν υποψήφιοι κατά της απόφασης προεπιλογής για το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Νομού Αιτωλοακαρνανίας».

Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι κατά την Α' Φάση του διαγωνισμού είναι οι:

  1. Ένωση...
05.12.2012

Προκηρύχθηκαν οι διαγωνισμοί για την υλοποίηση των τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας στερεών αστικών αποβλήτων στην Αττική με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, με Αναθέτουσα Αρχή τον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Οι προθεσμίες υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

14.11.2012

Δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) η πρόσκληση για την επιλογή ανεξάρτητων εκτιμητών στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 14 Δεκεμβρίου 2012.

  • ...
12.11.2012

Με την 646/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων υποψηφίου κατά της απόφασης προεπιλογής.

Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι κατά την Α' Φάση του διαγωνισμού είναι οι:

  1. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
  2. Ένωση εταιριών ARCHIRODON GROUP - INTRAKAT - ΕNVITEC
  3. Ένωση...
09.11.2012

Παραμένει ανοιχτή η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

 

05.11.2012

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό.
Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 9η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

31.10.2012

Η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την προετοιμασία φακέλου για την υποβολή αιτήματος επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα...

30.10.2012

Εγκρίθηκαν τα τελικά τεύχη δημοπράτησης του έργου από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ και την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ), και πλέον οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές εντός Δεκεμβρίου 2012.

Πρόκειται για το πρώτο έργο ΣΔΙΤ στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων και αφορά στη...

Σελίδες