Αρχική >> Βραβεύσεις

Βραβεύσεις

Διεθνής βράβευση ελληνικών έργων ΣΔΙΤ στα καλύτερα έργα υποδομών παγκοσμίως από το περιοδικό WORLD FINANCE.

Το έργο ΣΔΙΤ 24 Δημοσίων Σχολικών Υποδομών στην Αττική αξίας 110 εκ. €, βραβεύθηκε ως Συμφωνία της Χρονιάς 2014 στον τομέα της εκπαίδευσης.

Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια καινοτόμα χρηματοδοτική δομή συνδυάζοντας για πρώτη φορά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρηματοδότηση σε έργο ΣΔΙΤ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το χρηματοδοτικό εργαλείο Jessica.

 

Το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας βραβεύθηκε ως Συμφωνία της Χρονιάς 2013 για τα Απόβλητα.

Κατά τη βράβευση αναφέρεται:
«Η επιτροπή του World Finance αναγνωρίζει τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη έργων υποδομής στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων και θεωρεί τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις και το θεσμικό πλαίσιο για τις συμπράξεις δημοσίου - ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) από τα πιο προοδευτικά στην Ευρώπη.
Το βραβείο τιμά την πολιτική βούληση του ελληνικού δημοσίου για την υλοποίηση ΣΔΙΤ στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως αποδεικνύεται από μια σειρά έργων που βρίσκονται σε διαδικασία υποβολής προσφορών.
Το βραβείο τιμά επίσης τον συντονισμό των διαδικασιών από την Ειδική Γραμματεία για τα ΣΔΙΤ του Υπουργείου, σε συνδυασμό με τους προβλεπόμενους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί μέσω των εν λόγω έργων
»