Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση πρακτικών συνεδριάσεων δικαστηρίων

Ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση πρακτικών συνεδριάσεων δικαστηρίων

Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
28.02.2012
Τρέχουσα Κατάσταση: 
Προϋπολογισμός Έργου: 
6 700 000 €
Διάρκεια Σύμβασης: 
6 έτη
Οριστικός Ανάδοχος : 
PROFILE
Ημερομηνία Υπογραφής: 
21.12.2015
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου: 
6 700 000 €
Ιδία Κεφάλαια: 
700 000 €
Δανεισμός: 
300 000€
Συγχρηματοδότηση από ΕΕ: 
5 600 000 €
Τύπος έργο: 
Πληρωμές διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Κλειστή Διαγωνιστική Διαδικασία
Ημερομηνία Προκήρυξης: 
22.03.2013
Διάρκεια Κατασκευής: 
0.5
Διάρκεια λειτουργίας: 
5
Περιγραφή Έργου: 

Το αντικείμενο της σύμπραξης είναι η ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων στα πρωτοδικεία και εφετεία (πολιτικά και ποινικά) και στα ειρηνοδικεία της χώρας.

Περιφέρεια :