Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> " Υλοποίηση φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών & λοιπών υποδομών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης"

" Υλοποίηση φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών & λοιπών υποδομών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης"

Τομέας: 
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
03.04.2020
Τρέχουσα Κατάσταση: 
Προϋπολογισμός Έργου: 
105 400 000 €
Διάρκεια Σύμβασης: 
30 έτη
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου: 
105.400.000
Τύπος έργο: 
Πληρωμές διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Ανταγωνιστικός διάλογος
Διάρκεια Κατασκευής: 
2
Διάρκεια λειτουργίας: 
28