Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> " Σχεδιασμός, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση & λειτουργία σχολικών μονάδων του Δήμου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ "

" Σχεδιασμός, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση & λειτουργία σχολικών μονάδων του Δήμου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ "

Τομέας: 
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
25.10.2018
Τρέχουσα Κατάσταση: 
Προϋπολογισμός Έργου: 
41 700 000 €
Διάρκεια Σύμβασης: 
27 έτη
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου: 
41.700.000
Τύπος έργο: 
Πληρωμές Διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Ανταγωνιστικός διάλογος
Διάρκεια Κατασκευής: 
2
Διάρκεια λειτουργίας: 
25
Περιγραφή Έργου: 

Το αντικείμενο της προτεινόμενης σύμπραξης αφορά την κατασκευή 13 σχολικών μονάδων στο Δήμο Ρόδου, συνολικού εμβαδού 22.000 τ.μ.

Λοιπά Στοιχεία: 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρόδου