Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση Κτιρίων Πολλαπλών Χρήσεων της Ακαδημίας Αθηνών μέσω ΣΔΙΤ

Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση Κτιρίων Πολλαπλών Χρήσεων της Ακαδημίας Αθηνών μέσω ΣΔΙΤ

Τομέας: 
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
17.04.2019
Προϋπολογισμός Έργου: 
24 200 000 €
Διάρκεια Σύμβασης: 
27 έτη
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου: 
23.200.000 €
Τύπος έργο: 
Πληρωμές Διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Ανταγωνιστικός διάλογος
Διάρκεια Κατασκευής: 
2
Διάρκεια λειτουργίας: 
25
Περιγραφή Έργου: 

Η σύμπραξη αφορά στην κατασκευή και τεχνική διαχείριση 2 κτιρίων της Ακαδημίας Αθηνών, συνολικού εμβαδού περί τα 8.000 τ.μ. και συγκεκριμένα α) κτιρίου εκπαίδευσης και πολιτισμού β) νέου μουσέιου και βιβλιοθήκης.