Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> «Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με ΣΔΙΤ»

«Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με ΣΔΙΤ»

Τομέας: 
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
15.07.2020
Προϋπολογισμός Έργου: 
373 000 000 €
Διάρκεια Σύμβασης: 
30 έτη
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου: 
373.000.000
Τύπος έργο: 
Πληρωμές διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Ανταγωνιστικός διάλογος
Διάρκεια Κατασκευής: 
4
Διάρκεια λειτουργίας: 
26